Doğru imalatlar ve saha çalışmaları ancak doğru proje ile yapılabilir, düşüncesine sahip olduğumuz için, alt yapımızın bel kemiği olan Proje Hazırlama İşlerini son derece önemsiyoruz.

 

Proje birimindeki kabiliyetlerimiz bizi daha esnek, daha hızlı iş üretebilmenin ve üretim çeşitliliğindeki zengin seçeneklerimizin olmasının temelini oluşturmaktadır. Endüstriyel tesislerin pano ihtiyaçlarını özellikle enerji üretim tesisleri, trafo merkezleri ve endüstriyel fabrikaların tüm pano ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üretim çeşitliliğinin temelinde de proje birimimizin payı büyüktür.

 

Herhangi bir işin, pano imalatları ile ilgili olarak, 2D-Autocad ve 3D-Katı modelleme olarak imalat çizim ve proje detaylarının hazırlanması yapılmaktadır. Mekanik imalat çalışmaları ve elektik imalatları öncesinde tüm projeler elektronik ortam da hazırlanarak imalata hazır hale getirilmektedir.

 

 

Pano görünüş resimleri yerleşim planları ve P&I diyagramları AUTOCAD programı kullanılarak hazırlanmaktadır. Firmamız proje bitiminde hatasız bir proje vermeye dikkat etmekte ve iş sonu projelerini de .PDF dosyası olarak da ayrıca müşterilerine vermektedir.

 

Saç kesim-büküm ve talaşlı imalatların hazırlanmasında CNC kontrollü makinalar ile iş yaptığımız için, makinaların çalışacağı parçaların hepsi proje birimimizde elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Saçlarda uzama katsayısı gibi etkenler ve talaşlı imalatlarda da tolereanslar hesap edilerek iş üretim aşamasına geçirilmektedir.

 

AR-GE sürekliğini devamlı canlı tutan, ama gerçekten AR-GE nin GELİŞTİRİCİ rolünü göz ardı etmeyen bir proje altyapımızın olduğunu düşünüyoruz. Müşteri memnuniyeti, arıza kaydı ve iş değerlendirme geri dönüşlerinin bize katkı sağlayacağını düşünüp AR-GE mizin yönünü ona göre düzenliyoruz.

 

Mekanik süreç ile başlayıp elektrik şalt teçhizatlarının panoya montajlanmasından, elektrik proje tek hat şemalarının ve detay diyagram sayfalarının hazırlanmasına kadar tüm işler proje birimimizde tasarlanmaktadır.

 

Elektrik projelerinde profesyonel programlar kullanılmakta ana çizimler generate edilerek; klemens planlarındaki ve interconnection diyagramlardaki, proje transferlerindeki, kontak indislerindeki referanslar otomatik olarak oluşturulmaktadır.

 

Pano görünüş resimleri yerleşim planları ve P&I diyagramları AUTOCAD programı kullanılarak hazırlanmaktadır. Firmamız proje bitiminde hatasız bir proje vermeye dikkat etmekte ve iş sonu projelerini de .pdf dosyası olarak da ayrıca müşterilerine vermektedir.

 

Saç kesim-büküm ve talaşlı imalatların hazırlanmasında CNC kontrollü makinalar ile iş yaptığımız için, makinaların çalışacağı parçaların hepsi proje birimimizde elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Saçlarda uzama katsayısı gibi etkenler ve talaşlı imalatlarda da toleranslar hesap edilerek iş üretim aşamasına geçirilmektedir.

 

AR-GE sürekliğini devamlı canlı tutan, ama gerçekten AR-GE nin GELİŞTİRİCİ rolünü göz ardı etmeyen bir proje altyapımızın olduğunu düşünüyoruz. Müşteri memnuniyeti, arıza kaydı ve iş değerlendirme geri dönüşlerinin bize katkı sağlayacağını düşünüp AR-GE mizin yönünü ona göre düzenliyoruz.

 

Mekanik süreç ile başlayıp elektrik şalt teçhizatlarının panoya montajlanmasından, elektrik proje tek hat şemalarının ve detay diyagram sayfalarının hazırlanmasına kadar tüm işler proje birimimizde tasarlanmaktadır.

 

Elektrik projelerinde profesyonel programlar kullanılmakta ana çizimler generate edilerek; klemens planlarındaki ve interconnection diyagramlardaki, proje transferlerindeki, kontak indislerindeki referanslar otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Etiketlemelerde de uluslararası kalitede kalıcı etiketlemeler kullanılmakta, şalt teçhizatının etiketlemelerinde termal transfer yöntemi ve/veya kazıyıcı plotter yöntemi ile ürünlerimiz etiketlenmektedir. Ürünlerimiz yeni standartta tanımlanan işaretlemenin silinmezliği deneyi TİP TEST inden de başarı ile geçmiştir.

 

Pano kablaj imalatlarının, testlerinin eksiksiz olarak sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve ürünler devreye alındıktan sonra işletme anında gelecekte olabilecek arıza takibinde sonuç alınabilmesi için, etiketlemelerin kalıcı ve doğru yapılması son derece önemlidir.